PRAGUE

Habitatge Plurifamiliar

60 habitatges a la Seu d’Urgell

Es tracta d’un bloc d’habitatges de PB+4 amb tres nuclis de comunicació que donen accés a 20 habitatges cadascun, és a dir amb 4 habitatges per replà i un total de 60 habitatges en tot el bloc.
El nucli central té habitatges majoritàriament de 2 dormitoris en règim de lloguer mentre que els dos nuclis extrems tenen habitatges majoritàriament de 3 dormitoris destinats a venda.

READ MORE