PRAGUE
2005 · Catalunya

8 habitatges a Sant Llorenç d’Hortons

El projecte proposa la construcció de 8 habitatges aparellats, és a dir, sense espais comuns interiors i amb un nivell d’independència funcional gairebé total entre els uns i els altres. L’aparcament comú es planteja en planta soterrani, com a element que relliga tots els habitatges per sota.
L’organització dels habitatges vol respectar la tipologia tradicional de la casa entre mitgeres, pròpia de l’estructura urbana del lloc, de 6m d’amplada de façana.
En termes generals cada habitatge disposa d’una planta amb programa de dia i una planta amb programa de nit, la situació de les quals s’alterna i es capicua depenent de si la façana corresponent dóna al carrer o al pati interior. També hi ha un espai de sota-coberta lligat a l’interior i al terrat de cada habitatge.
Finalment, es vol que l’espai interior d’illa tingui un ús de pati per als quatre habitatges posteriors que s’hi obren i a través dels quals es farà l’accés a l’exterior. Pel límit posterior del solar es realitzarà l’accés comú a la planta d’aparcament.

COAUTOR: Josep Carreté

Emplaçament

Nucli Sant Joan Samora, Sant Llorenç d’Hortons.

Client

Privat

Superfície

1.350m²

Data projecte

2005

Període obra

2006-2007

SHARE PROJECT