PRAGUE
2007 · Catalunya

60 habitatges a la Seu d’Urgell

Es tracta d’un bloc d’habitatges de PB+4 amb tres nuclis de comunicació que donen accés a 20 habitatges cadascun, és a dir amb 4 habitatges per replà i un total de 60 habitatges en tot el bloc.
El nucli central té habitatges majoritàriament de 2 dormitoris en règim de lloguer mentre que els dos nuclis extrems tenen habitatges majoritàriament de 3 dormitoris destinats a venda. Llevat dels habitatges dels testers que, disposen de dues façanes, la resta tenen un pati interior pels estenedors que permet la ventilació creuada.
Tots els nuclis de comunicacions disposen d’un ascensor de cabina 110x140cm. amb pas de 80cm. i d’una escala no protegida amb il·luminació i ventilació natural a façana.
L’edifici consta a més d’una planta sota-coberta amb 44 trasters i dues plantes soterrani destinades a aparcament amb 16 trasters més i un total de 74 places, 3 d’elles adaptades per a minusvàlids. L’accés i sortida als soterranis queda resolt amb dues rampes independents que donen al carrer principal d’accés al bloc.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Acabat exterior amb panell prefabricat de formigó armat fixat mecànicament als sostres
– Composició de la façana mitjançant la combinació de balcons llargs de 110cm. d’amplada als extrems i petits balcons de 130cm. de sortint de la zona central.
– En cap cas els balcons son compartits entre diferents habitatges.
– Cobertures que segueixen un criteri de verticalitat i estableixen diferents ritmes, deixant panys massissos resolts amb panells prefabricats en el cas de finestres sense balcons o amb xapa d’alumini si les obertures tenen balcons.
– Baranes frontals dels balcons construïdes, també, amb panells prefabricats de formigó colorejat mentre que les laterals són de vidre.
– Testers composats a partir d’uns ampits centrats corresponents als estenedors dels habitatges dels testers.
– Sòcol de l’edifici d’aplacat de pedra natural, amb una solució de subjecció que permeti tenir la façana totalment ventilada.

PREMIS: 2006. Equip guanyador del concurs públic convocat per l’INCASOL d’assistència Tècnica per a la construcció de 68 Habitatges a l’Horta de la Valira, 1001 a la Seu d’Urgell.

Emplaçament

Nucli Rural Horta del Valira, 1001, La Seu d’Urgell, Lleida.

Client

INCASOL, Institut Català del Sòl

Superfície

8.334 m2

Data projecte

2007

SHARE PROJECT