PRAGUE
2002 · Catalunya

32 habitatges per a gent gran a la Via Favència

La redacció d’aquest projecte té com a objecte la construcció d’un conjunt de 34 habitatges destinats a la gent gran amb una sala polivalent comunitària, 2 locals comercials en planta baixa i 22 places d’aparcament en planta soterrani.
El programa està constituït exclusivament per habitatges per a gent gran d’una superfície útil de 40 m² i tots ells practicables per a persones minusvàlides. El projecte consisteix en l’edificació d’un bloc entre mitgeres amb orientació nord-sud, de PB+4 amb 8 habitatges per replà a les plantes tipus i amb 2 habitatges a PB. A planta baixa, el bloc disposa de 3 locals, un d’ells destinat a sala polivalent pels llogaters dels habitatges, amb sortida directa al pati interior d’illa, els altres 2 són locals comercials amb accés des de Via Favència. L’edifici té un sol soterrani destinat a aparcament, amb l’accés directe des de Via Favència.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Habitatges que incorporen el dormitori a la sala d’estar per tal que la possible persona convalescent no quedi aïllada.
– Sala d’estar amb sofà-llit per a un assistent en cas de malaltia.
– Replà d’escala i coberta amb zones comunitàries que facilitin la relació entre veïns sense necessitat de sortir al carrer.
– Edifici sostenible energèticament amb plaques solars per a l’aigua calenta.

PREMIS: 2002. Projecte guanyador del concurs d’habitatges per a gent gran al carrer Via Favència, núm. 446-450 a Barcelona, 2002.

PUBLICACIONS:
 Habitatge assequible i qualitat de vida a Barcelona (2004-2010). Edita: Ajuntament de Barcelona. HABITATGES A VIA FAVÈNCIA i HABITATGES CARRER GARROFERS, 2007.
– Habitatge públic a Barcelona 1991-2005. Edita: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona. HABITATGES A VIA FAVÈNCIA,2006.

Emplaçament

Carrer Via Favència, 446-450, Barcelona

Client

Patronat Municipal de l’Habitatge. Promoció Pública.

Superfície

2.960m²

Data projecte

2002

Període obra

2003-2004

SHARE PROJECT