PRAGUE
1990 · Catalunya

800 habitatges Vila Universitària al Campus de la UAB

La proposta respon a la necessitat de disposar d’una zona d’allotjaments al servei de la Universitat que constitueixi, al mateix temps, un nexe amb la població del voltant. Per aixó es projecten 800 habitatges per a estudiants, 16.000 m² d’hotels, residències i una zona comercial, així com 59.000 m² d’urbanització.
El criteri bàsic del projecte ha estat el màxim respecte possible per la topografia i la vegetació de la zona , la qual cosa es tradueix en una màxima adequació dels edificis al terreny.
L’edificació s’ordena segons un esquema bàsic en “V”, adaptat en el possible al traçat de les corbes de nivell, en el vèrtex de les quals es disposa l’edificació corresponent a la zona comercial i a usos residencials de gran densitat. Els dos elements principals que defineixen el citat esquema són dues edificacions de gran longitud orientades aproximadament en direcció est-oest.
Al darrera d’un d’aquests dos blocs lineals se situa una bateria de deu petits edificis aïllats destinats també a usos residencials. Aquests edificis es col·loquen perpendicularment a les edificacions que defineixen l’esquema en angle a la zona lliure entre aquests i al via d’accés a l’estació de Bellaterra.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Edificis aprofitant al màxim totes les possibilitats de prefabricació per a poder realitzar tota l’obra en un any i mig, termini inicialment considerat com a impossible.
– A tots els habitatges un lloc de treball per a cada llit.
– Espais comuns per a fomentar la relació entre els estudiants.
– Locals comercials que permetin que la Vila tingui els serveis que corresponen a la seva població.
– Espais per a la pràctica d’esports i una urbanització que fomenti la vida a l’aire lliure.

PUBLICACIONS:
– Revista On Diseño, núm. 139. “Edifici a l’Hospital de Mar. Barcelona, Estació de Peatge per a l’Autopista de Barcelona-Comarruga. Allotjaments i àrea comercial a la Universitat Autònoma de Bellaterr

Emplaçament

Campus de la Universitat Autònoma, Bellaterra, Barcelona.

Client

Universitat Autònoma de Barcelona.

Superfície

62.000 m2 edificació i 59.000 m² urbanització.

Data projecte

1990

Període obra

1990-1992

SHARE PROJECT