PRAGUE

Certificació ISO 9001 i ISO 14006

Com a política d’empresa i, amb l’objectiu de garantir un servei de qualitat, 2BMFG ha desenvolupat una meticulosa metodologia de treball que ha desembocat en l’obtenció de la certificació en el Sistema de Gestió Integrat (SGI) en Qualitat i Ecodisseny segons les Normes ISO 9001 i ISO 14006, vigent des del juliol del 2014.

El Sistema de Gestió Integrat abasta la totalitat de processos tècnics de projecte d’arquitectura, càlcul d’estructures, redacció de dictàmens i direccions d’obra, tant pel què fa a la Qualitat en la Gestió com a l’Ecodisseny.

Us convidem a conèixer la política de qualitat de l’estudi a través del següent enllaç: “descarregar PDF Política d’empresa 2BMFG Arquitectes