PRAGUE
1997 · Catalunya

87 habitatges i urbanització de les illes 2 i 3 a Rubí

L’objectiu fonamental de la proposta d’urbanització de les illes 2 i 3 del Polígon Nord de Rubí és dotar la zona amb la infraestructura viària necessària per completar el teixit urbà juntament amb el propòsit d’endreçar el primer tram del Passeig de la Riera.
L’altre objectiu és el de configurar els espais interiors de cada illa de manera que aquests espais verds serveixin de connexió entre aquests elements i la ciutat.
El Passeig està concebut des del criteri d’obrir perspectives i visuals llunyanes cap a l’altre costat de la Riera, de tal manera que quedi minimitzat l’impacte de la carretera C-1413.
El projecte contempla també la construcció d’un aparcament soterrat.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Construcció de dos blocs lineals d’habitatges. Els blocs tenen planta soterrani, baixa, tres plantes pis i golfes. El bloc llarg té 5 escales amb 40 habitatges i el bloc curt té 23 habitatges i 3 escales.
– La situació dels dos blocs defineix un espai interior que permet una inflexió del passeig i la creació d’una zona de jocs per a infants.
– L’edifici de la illa 3 té planta baixa, amb aparcament, i quatre plantes pis, amb sis habitatges en cadascuna d’elles. El bloc té, per tant, 24 habitatges, amb un únic nucli d’accés amb escala i ascensor.
– L’illa 3 recupera l’alineació de l’arbrat, bancs i lluminàries sobre una plataforma de sauló. Aquesta s’eixampla, en acabar l’edifici, per a situar-hi una segona zona de jocs. El final del triangle de l’illa 3 es tanca amb una font situada damunt d’un paviment de llambordes, i amb un xiprer.

Emplaçament

Polígon Nord de Rubí, Barcelona.

Client

Immobiliària Colonial.

Superfície

10.800m²

Data projecte

1997

Període obra

1998-1999

SHARE PROJECT