PRAGUE

Rehabilitacions i reformes

Reparació de les patologies del pinacle del Col·legi Jesús i Maria

Degut a les alteracions en el formigó i l’acer que conformen l’estructura, causades per l’acció dels elements climàtics i els criteris poc exigents de la norma constructiva del moment, a principis de 2016 s’enderroca part de l’estructura porticada degut al perill de col·lapse general.

READ MORE

Projecte de substitució d’una coberta i de reparació d’alguns sostres de l’edifici “El sindicat” a Sant Andreu de Llavaneres

L’objecte d’aquest projecte és la substitució de la coberta de fibrociment existent per col·locar-ne una de nova tipus deck, així com la reparació de l’estructura dels sostres que no ofereixen la seguretat exigida per la normativa vigent.

READ MORE