PRAGUE
2020 · Catalunya

Projecte de substitució d’una coberta i de reparació d’alguns sostres de l’edifici “El sindicat” a Sant Andreu de Llavaneres

L’objecte d’aquest projecte és la substitució de la coberta de fibrociment existent per col·locar-ne una de nova tipus deck, així com la reparació de l’estructura dels sostres que no ofereixen la seguretat exigida per la normativa vigent.

Emplaçament

Avinguda Sant Andreu 32, Sant Andreu de Llavaneres

Client

Agrícola Llavaneres SCCL

Superfície

1180,8 m2

Data projecte

Setembre 2020

Període obra

26 de juliol del 2021

SHARE PROJECT