PRAGUE
2023 · Catalunya

ADEQUACIÓ DEL LOCAL SITUAT AL CARRER MUNTANER 200 PER DESTINAR-LO A UN SARA

Projecte d’adequació del local situat al carrer Muntaner 200, al districte de l’Eixample (Barcelona) per destinar-lo a un SARA (Servei d’atenció, recuperació i acollida en situacions de violència masclista).

Les actuacions a desenvolupar pretenen renovar i millorar els espais i instal·lacions existents per adequar-lo als nous usos.

Els criteris d’intervenció es basen en quatre paràmetres principals:

  • Adequació de la proposta al programa funcional, així com, amb als usos existents a la resta de l’edifici.
  • Recreant la imatge de barri confortable, el recorregut principal a l’interior del local, s’articula al llarg d’un carrer ampli que dona accés a tots els espais. Aquest recorregut s’amplia i es dinamitza amb nous espais d’interacció on sempre hi son presents els materials càlids i la incorporació de la llum natural.
  • Adequació a la normativa vigent.
  • Incorporació de materials durables, sostenibles i reciclables i d’instal·lacions altament eficients, així com la implantació d’un sistema de gestió integrat, per convertir el local en un espai ecoeficient.

La proposta es basa en la creació d’una circulació interior que comunica els diferents espais, des de l’àmbit més públic i proper al carrer fins a arribar a l’àrea de treball intern.

Aquesta reforma engloba una sèrie d’actuacions que descriurem a continuació:

    • CREACIÓ DE NOUS POUS DE LLUM I DE VENTILACIÓ. Es crea un pou de llum tancat longitudinal, paral·lel a la finestra de la coberta i tres pous de llums oberts al segon nivell de la planta baixa, que donaran ventilació natural als diferents espais del centre.
    • ACCÉS ADAPTAT ALS DOS ESPAIS. Es genera un recorregut inclusiu, de manera que l’escala i la plataforma muntacadires que salven el desnivell existent s’han projectat com “un únic element”. La plataforma es planteja fixa, paral·lela i integrada a l’escala, amb l’objectiu que recorregut sigui únic per tothom.

 

Emplaçament

Carrer de Muntaner 200, Barcelona

Client

BIMSA

Data projecte

2023

Període obra

2023-actualitat

Autor

2BMFG arquitectes SLP