PRAGUE
2016 · Catalunya

Projecte de rehabilitació, consolidació i millora de l’Observatori Fabra, a Barcelona.

Les premisses de partida van ser establertes pel propi director de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Els més de 100 anys d’existència de l’edifici, si bé cap els anys 1990 es va fer una actuació de conservació, i s’hi ha anat fent millores puntuals tant en l’edifici com en l’equipament, demanen ara fer‐ne una restauració en profunditat, concentrades principalment en l’estucat de la façana i la fusteria.

RECONEIXEMENTS:
– Edifici catalogat.
– Nivell de protecció A: Bé cultural d’interès nacional.

Emplaçament

Sarria-Sant Gervasi, Barcelona.

Client

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Superfície

1.514,47 m2

Data projecte

2016

Període obra

2016-2017

SHARE PROJECT