PRAGUE
2017 · Catalunya

Rehabilitació del Vestíbul del Teatre Poliorama a la Seu de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona

Projecte de rehabilitació i adequació del vestíbul el Teatre Poliorama i la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), per tal d’adaptar l’edifici als requeriments d’accessibilitat i de seguretat d’ús de la normativa vigent. El projecte inclou la rehabilitació i la reconstrucció dels elements ornamentals i de revestiment de parets i sostres i la restitució del paviment ceràmic malmès.

RECONEIXEMENTS:
– Edifici catalogat.
– Nivell de protecció B: Bé cultural d’interès local.

Emplaçament

Ciutat Vella, Barcelona.

Client

TRES PER 3 S.A.

Superfície

186,66 m2

Data projecte

2017

Període obra

2017

SHARE PROJECT