PRAGUE
2016 · Catalunya

Reparació del paviment de la Rampa d’accés a la Casa Museu Gaudí al Park Güell

La Casa Museu Gaudí del Park Güell és un edifici de quatre plantes construït per Francesc Berenguer l’any 1903. Va ser la residència de l’arquitecte Antoni Gaudi i Cornet (1852-1926) al Park Güell, des de 1906 fins a finals de l’any 1925. El 1993 es va inaugurar com a Museu, i avui és una col·lecció privada obert al públic que mostra al visitant el vessant més íntim de Gaudí.

Actualment la rampa d’accés al recinte des del Park Güell fins a la Casa Museu presenta esquerdes i despreniments de l’acabat superficial en la majora de trams.

Les característiques principals de l’actuació són les següents:

– SOLERES. Enderrocar el paviment actual i realitzar una nova solera de formigó amb acabat buixardat. També es retiraran les juntes de dilatació i la canal de recollida d’aigües pluvials.

Preparació de la superfície, col·locació d’una làmina de polietilè i aplicació d’una emulsió bituminosa a la part superior del forjat per realitzar posteriorment la nova solera de formigó de 15 cm de gruix amb acabat buixardat.

Finalment es col·locarà la canal de recollida d’aigües pluvials al mateix lloc i es connectarà a la xarxa de desguàs existent.

– INSTAL·LACIONS. Realitzar les rases indicades i col·locar noves caixes de registre prefabricades amb la base foradada per evitar la presència d’aigua.

– TORNS. Col·locar un torn motoritzat tipus “Trio Gate duo” d’acer inoxidable i un tòtem per realitzar el control i la validació de l’accés, així com instal·lar una porta d’accés secundària amb pany i clau de seguretat tipus “ Swing Gate”.

RECONEIXEMENTS:
– Edifici catalogat.
– Nivell de pr0tecció A: bé d’interès nacional.

Emplaçament

Carretera del Carmel, 23 A Barcelona.

Client

Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família.

Superfície

173 m2

Data projecte

2016

Període obra

2016

SHARE PROJECT