PRAGUE
2023 · Catalunya

Projecte d’adequació d’oficines a Sant Cugat

La parcel·la on s’ubica aquest edifici d’oficines forma part del Catàleg de Patrimoni de Sant Cugat amb una protecció tipològica D-V, per això la intervenció se cenyeix a una reforma integral interior sense modificar cap element de la façana protegida patrimonialment.
El projecte aborda la reforma total de la planta primera i segona de les oficines, per tal que les estances s’adeqüin millor als requisits del nou programa funcional. Aquesta requalificació dels espais requereix, com a actuacions principals i vertebradores de la refoma, l’obertura d’un pati pou de llum a la planta primera i la redistribució del vestíbul de l’escala a la planta segona.

 

Emplaçament

Sant Cugat del Vallès

Client

Privat

Superfície

300m²