PRAGUE
2020 · Catalunya

Projecte de rehabilitació de la façana i de l’artesanat del sostre del vestíbul de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona (RACAB)

Projecte de rehabilitació de la façana i de l’artesanat del sostre del vetíbul de la Reial Acadèmia de les Ciències i Arts de Barcelona (RACAB).

RECONEIXEMENTS:
– Nivell A: Bé cultural d’interès nacional.

Emplaçament

Carrer de la Rambla dels Estudis, 115, Barcelona.

Client

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Superfície

424 m2 (façana). 95,6 (artesanat del vestíbul)

Data projecte

9 de setembre del 2020

SHARE PROJECT