PRAGUE
2006 · Catalunya

Restaurant “Desig”

Es tracta d’un edifici aïllat, edificat en una parcel·la situada enmig de l’esplanada d’aparcament del “Centre Comercial Sant Boi”. L’edifici anirà destinat a ús de restaurant.
Dos murs de formigó, de 2,28 m. d’alçada i de la llargada total del solar, situats als seus dos límits laterals, llevant i ponent, i per damunt d’una plataforma de planta baixa, acoten un espai propi de projecte, un espai que cerca la seva referència i intimitat enmig de l’extensió sense límits d’un entorn inhòspit.
L’edifici s’obre d’una manera franca per la seva cara nord, el seu accés. Enaltit damunt de la plataforma pètria de 1,00 m. d’alçada ofereix una façana a tota alçada, transparent, que protegeix al seu interior un gran volum buit, un generós aixopluc, un doble espai valent acotat pel terra de la planta baixa i el sostre estructural de la coberta l’edifici, de geometria descendent, conduint l’interior cap a la darrera crugia de l’edifici que és on se situen tots els elements funcionals de l’edifici.
Unes grans lames horitzontals de fusta envolten el volum construït per damunt dels dos murs de formigó laterals definint una arquitectura neta i regular de geometria estricta.

COAUTORS: Josep Carreté.

Emplaçament

Carrer Freixars, 16, Centre Comercial Alcampo, Sant Boi de Llobregat.

Client

VALVERDE 98, S.L.

Superfície

542 m2

Data projecte

2006

Període obra

2007-2009

SHARE PROJECT