PRAGUE
2007 · Catalunya

Piscines Unió Esportiva Santboiana

La construcció d’unes piscines exteriors i el tractament enjardinat dels espais envoltants com a solàrium és l’objectiu d’aquest projecte. És entès com a conclusió d’una part inacabada d’aquest gran complex esportiu municipal, icona esportiva de la població i seu del reconegut equip de rugby.
Les piscines exteriors es disposen just davant de les piscines interiors cobertes, establint-hi una relació fàcil i directa. El projecte es planteja, per tant, discret i en continuïtat, però amb l’ambició de multiplicar l’escala dimensional de tot el conjunt. El pla de platges que envolta les piscines interiors s’estén enfora, ultrapassa el llarg parament de vidre de la façana i continua enllà situant-hi les dues piscines exteriors. El diàleg entre els quatre vasos (2 interiors i 2 exteriors) és un joc a voltes de transparències, a voltes de reflexes, canviant segons els valors de llum, i que fa percebre sempre la totalitat de la instal·lació. El gran ràfec de l’edifici és un privilegi que emmarca les piscines exteriors i s’hi emmiralla.
El projecte té vocació lúdica, contraposada a la esportiva de les piscines interiors. L’epidermis de la intervenció pensa els nous vasos en continuïtat amb el paviment de les platges envoltants, com un trencament geotècnic que des d’un punt central es plega per les escalinates oposades de les piscines d’adults i d’infants i es nega, a poc a poc, a sota l’aigua. La ceràmica de color de sorra, la multiplicitat de fondàries i els reflexes del cel i de l’edifici annex tenyeixen l’aigua de mil blaus. La franja restant és un solàrium, acabat amb gespa i fusta, que envolta les platges i s’estén cercant el recorregut del sol.

Emplaçament

Complex Esportiu “Baldiri Aleu”

Client

Consorci Municipal Sant Boi Esports

Superfície

1162 m2

Data projecte

2007

Període obra

2008

SHARE PROJECT