PRAGUE
2009 · Catalunya

Pavelló esportiu al Parc esportiu del Garraf

Es tracta d’un pavelló doble poliesportiu PAV3 (pavelló triple poliesportiu segons el model del consell Català de l’Esport), cobert amb capacitat per a 2 pistes poliesportives de 45×27 m. cadascuna. La voluntat és donar resposta a les demandes de la població en matèria esportiva.
Volumètricament el poliesportiu es composa d’un cos perimetral baix que fa de sòcol del conjunt i de suport a la gran coberta metàl·lica, que esdevé l’element més singular de l’edifici. El cos perimetral, parcialment soterrat, conté tot el programa funcional de suport a les pistes esportives. La forma de l’estructura de la coberta es fa visible a l’exterior configurant un cos central més alt, que s’orienta buscant la llum de nord. Aquesta configuració de la coberta facilita la il·luminació i la ventilació natural de l’interior.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Accessos diferenciats dels vianants a l’espai esportiu: un per al públic, l’altre exclusiu per als esportistes i un tercer accés restringit per a accedir a la zona d’administració.
– Accés de vehicles a nivell de les pistes i dels magatzems, amb una zona per a estacionar furgonetes.
– Soterrament del nivell de les pistes respecte del nivell d’accés per tal de minimitzar l’impacte del conjunt, disminuint parcialment la gran volumetria del pavelló respecte de l’espai d’accés al parc i permetent, així mateix, l’accés del públic espectador a peu pla al nivell alt de les grades. Els vestuaris i els magatzems queden sempre a nivell de les pistes.
– Organització de les pistes contingudes en el gran espai central, ventilat i il·luminat per la part superior, a través de la coberta suportada per sis encavallades metàl·liques. Els espais complementaris es disposen en franges als dos costats llargs de les pistes: en una de les franges de dues plantes, se situen els serveis, oficines i vestidors i a l’altra, una guarderia i els locals tècnics a sota.

PREMIS:
– Equip guanyador del concurs públic convocat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per a la redacció del projecte bàsic i executiu, del Pavelló Múltiple Poliesportiu al Parc Esportiu del Garraf.

Emplaçament

Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

Client

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Superfície

8.264 m2

Data projecte

2009

Període obra

2009

SHARE PROJECT