PRAGUE
2004 · Catalunya

Passarel.les d’accés al recinte del Circuit de Catalunya

Aquest projecte comprèn la construcció de dues passarel·les d’accés al recinte del Circuit de Catalunya.
La passarel·la d’accés a la Tribuna D és d’uns 65,50m de longitud, d’uns 5,50m d’amplada, 23,50m d’amplada màxima i d’uns 10,50m d’alçada màxima. La passarel·la d’accés a la “Pardalera”, és d’uns 76,70 m. de longitud, d’uns 5,50 m. d’amplada, d’uns 24,50 m. d’amplada màxima i d’uns 11,50m d’alçada màxima.
Ambdues tenen la mateixa organització i els mateixos elements. A la zona d’accés, a l’exterior del recinte, se situen les taquilles, les escales i l’ascensor. Des d’aquest accés es pot pujar, mitjançant les escales i l’ascensor, al nivell de la passarel·la. Tot el conjunt d’ambdues passarel·les és metàl·lic, d’acer laminat amb alguns acabats d’alumini de color natural, excepte el basament de l’escala a l’exterior del recinte. Els tres murs que suporten la passarel·la, els dos murs dels ascensors i els murs i el sostre de les taquilles són de formigó.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències i necessitats del programa i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny. Els objectius principals han estat l’eliminació de barreres arquitectòniques, augmentar les amplades dels circuits d’evacuació i garantir la seguretat dels usuaris en l’accés a les Tribunes del Circuit.

Emplaçament

Circuit de Catalunya, Montmeló. Barcelona

Client

Consorci Circuit de Catalunya

Superfície

1.440 m2

Data projecte

2004

Període obra

2006-2008

SHARE PROJECT