PRAGUE
2003 · Catalunya

Casa Esteban

L’edifici a reformar i ampliar constava de planta baixa i planta primera on es desenvolupava un habitatge unifamiliar amb accés i façana principal (de dimensions 5.25 x 6.12 mts (bxh) aprox.) al carrer de Sant Felip i d’en Rosés. La planta baixa estava coberta amb una volta de canó de maons ceràmics, interrompuda en la seva zona central per una escala de dues tramades, entre envans. L’immoble disposava d’un pati a nivell de planta baixa al darrera de l’edificació, on hi havia ubicats un conjunt de cobertes de peces auxiliars, tancades pel seu extrem per una tanca d’obra que les separava i delimitava a 6 mts i escaig de la façana posterior d’un jardí que s’esglaonava pendent avall, ocupant la part final del solar.
La proposta conserva l’espai preexistent de planta baixa, cobert per una volta de maó pla, per destinar-lo a la zona de dia i construeix una remunta de dos nivells destinats al programa de dormitoris i un tercer de terrat. Una escala de vidre, situada al centre, comunica i articula les diferents plantes, a la vegada que actua de pou de llum per a la zona interior més fosca de l’habitatge. L’edifici s’aboca a un pati interior de sentit descendent. Es tracta de l’element singular de la proposta, en el qual s’hi ubica una piscina que pot quedar amagada per mitjà d’un mecanisme del paviment.

Emplaçament

Badalona

Client

Privat

Superfície

217m²

Data projecte

2003

Període obra

2004 - 2006

SHARE PROJECT