PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

GENER I SEGUI, Josep M. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.