PRAGUE

Arquitectures dels equipaments públics a Catalunya 2000-2010, 2010

GENER I SEGUI, Josep M. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya.