PRAGUE

Arquitectures dels equipaments públics a Catalunya 2000-2010, 2010

GENER I SEGUI, Josep M. Domestic Policy Government of the Generalitat de Catalunya.