PRAGUE

Arquitectures dels equipaments públics a Catalunya 2000-2010, 2010

GENER I SEGUI, Josep M. Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Generalitat de Catalunya.