PRAGUE

Living in Daylight, pàg. 102-105, Dinamarca, 2008

Velux influence on European Living. Maria-Therese Hoppe.

READ MORE

2a triennal d’arquitectura del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf, pàg. 47, 143

COAC. EDIFICI DE NOVA PLANTA DE 8 HABITATGES APARELLATS I APARCAMENT. Obres seleccionades / REFORMA D’EDIFICI EXISTENT AMB ÚS D’ESCOLA

READ MORE

Habitatge assequible i qualitat de vida a Barcelona (2004-2010), 2007

HABITATGES A VIA FAVÈNCIA i HABITATGES CARRER GARROFERS. Edita, Ajuntament de Barcelona.

READ MORE

Habitatge públic a Barcelona 1991-2005, 2006

HABITATGES A VIA FAVÈNCIA. Edita, Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.

READ MORE

Revista Arquitectura Plus, 2006

Reportatge de l’estudi d’arquitectura 2BUXADÉ, MARGARIT, FERRANDO. S.L.

READ MORE

Casa Viva 104 pàg. 126-141.

CASA CUBI A DAS (LA CERDANYA).

READ MORE

ON 261 pàg. 308-319

CASA CUBI A DAS (LA CERDANYA).

READ MORE

Arquitectura y Diseño 53 pàg. 332-347

CASA CUBI A DAS (LA CERDANYA).

READ MORE

Daylight & architecture (Velux) pàg. 50-51, tardor del 2005

CASA CUBI A DAS (LA CERDANYA).

READ MORE

Calendari Velux, agost del 2006

CASA CUBI A DAS (LA CERDANYA).

READ MORE