PRAGUE

2a triennal d’arquitectura del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf, pàg. 47, 143

COAC. EDIFICI DE NOVA PLANTA DE 8 HABITATGES APARELLATS I APARCAMENT. Obres seleccionades / REFORMA D’EDIFICI EXISTENT AMB ÚS D’ESCOLA BRESSOL. Obra presentada.