PRAGUE

Habitatge assequible i qualitat de vida a Barcelona (2004-2010), 2007

HABITATGES A VIA FAVÈNCIA i HABITATGES CARRER GARROFERS. Edita, Ajuntament de Barcelona.