PRAGUE

Habitatge públic a Barcelona 1991-2005, 2006

HABITATGES A VIA FAVÈNCIA. Edita, Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.