PRAGUE

REHABILITACIÓ DE LA SEU DE LA REIAL ACADÈMIA DE LES CIÈNCIES I LES ARTS DE BARCELONA

Les feines que es volen dur a terme en aquesta fase tenen especial atenció en la reparació de les cobertes i terrats, així com la rehabilitació de les torres superiors, aturant les causes que produeixen la degradació de les mateixes, amb la finalitat d’aconseguir que l’edifici de la RACAB, de l’arquitecte Josep Domènech i Estapà, continuï formant part de l’itinerari dels edificis emblemàtics de la ciutat de Barcelona.