PRAGUE
1999 · Catalunya

Residència Puig d’en Roca

La redacció del projecte té com a objecte la reconversió i reforma de la residència de Gent Gran “Puig d’en Roca”, adequant-la a la normativa, la qual cosa suposa la construcció de quatre nuclis de comunicació vertical, la substitució de totes les instal·lacions, reconversió de la coberta i la remodelació de les habitacions i de les zones comunes.

Cada planta es va dividir en dues zones , ala nord i ala sud, amb els serveis necessaris per el seu funcionament independent. Aquesta solució programàtica ha permès continuar amb la activitat del centre mentre es realitzaven les obres.

Es van realitzar actuacions a l’envolupant  de l’edifici i al seu interior:

Actuacions a l’envolupant de l’edifici:

– Rehabilitació la coberta plana transitable, convertint-la en una coberta invertida i transitable en tota la seva superfície, amb un sistema de desguàs garantit mitjançant un pendent del 2%, i un sistema de baixants a les façanes.

– Rehabilitació de les façanes, per tal de millorar el seu comportament tèrmic.

Actuacions a l’interior de l’edifici:

Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:

– l’obertura d’un gran espai d’estar entre les ales nord i sud del centre.

– la rehabilitació de les velles sales d’estar convertint-les en habitacions.

– la rehabilitació de la zona nord organitzant més racionalment les habitacions.

-la rehabilitació de l’altell de la capella construint habitacions amb bany i la nova escala d’evacuació.

– la inclusió dels banys necessaris per adequar la residència a l’actual normativa.

– la construcció de dues noves escales d’evacuació a les zones de nova construcció de l’ala sud, una altra a l’ala nord-est i refer l’escala del centre de la zona nord per tal de complir les normes vigents.

Emplaçament

Carrer Antoni Varés i Martinell,37, Girona.

Client

Gestió d’Infraestructures S.A. Departament de Benestar i Família.

Superfície

19.842 m2

Data projecte

1999

Període obra

2002-2007

SHARE PROJECT