PRAGUE
1989 · Catalunya

Oficines i aparcament “Palau Nou de la Rambla”

Catalogat com a “edifici intel·ligent”, va començar la seva activitat a finals de l’any 1991. Va ser el primer aparcament robotitzat d’Europa i va construir el més avançat del mon en aquest camp.
El projecte inclou, a més a més, unes galeries comercials, apartaments i zones d’oci, distribuïts, en sis plantes sobre rasant d’una superfície de 23.164 m² i dos plantes de soterrani de 1.538 m².
El pàrking de l’edifici te 11 plantes soterrades, amb capacitat per a 800 cotxes , i arriba fins als 45 m de profunditat (37 metres sota el nivell del mar). Tant el moviment de terres com el sistema de l’estructura soterrada que forma el vas de formigó van haver de ser especialment dissenyats, doncs apart de la complexitat de la pròpia excavació sota el nivell freàtic, durant les obres es van haver de tractar les antigues i deteriorades estructures de les construccions veïnes.
El sistema de robotització del pàrking, ho constitueixen sis ascensors amb plataformes giratòries que efectuen l’operació, des de l’accés fins a la pròpia plaça d’aparcament. Això permet a l’usuari deixar el seu cotxe en la segona planta soterrada i que el propi sistema ho traslladi fins al seu lloc definitiu, amb això s’eviten robatoris i accidents, a més s’aconsegueix una optimització d’entrades i sortides, i una reducció d’energia i de pol·lució, ja que els cotxes funcionen amb el motor aturat per l’interior de l’edifici. L’accés al garatge se realitza pel carrer Cardenal Casañas, mitjançant un sistema automàtic de targetes.
L’edifici disposa d’un ordinador central que controla la gestió de l’edifici i del sistema ambient en la seva superfície. Consta d’un sistema de seguretat centralitzat, format per circuits interns de càmeres i megafonia, detectors d’incendis i de presència, extintors, etc.
Els criteris que han guiat el procés de disseny són:
– Realització de l’excavació garantit uns mínims assentaments diferencials als edificis veïns.
– Ancoratge de l’edifici per a evitar que flotés aprofitant l’ancoratge de les pantalles perimetrals i dels pilots.
– Previsió d’un sistema de drenatge que permeti eliminar l’aigua de possibles filtracions.
– Definició d’un carrer per a vianants que uneix la Rambla amb el carrer d’Aroles.
– Emmarcar el campanar de l’església del Pi per a tenir referències de l’entorn de l’edifici.

COAUTORS: Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay i Jordi Frontons.

PREMIS: – 1993. Menció FAD per l’Edifici “Palau Nou de la Rambla” a Barcelona.

Emplaçament

Rambla de les Flors, Barcelona.

Client

Sociedad Promotora Banri.

Superfície

24.000 m2

Data projecte

1989

Període obra

1993

SHARE PROJECT