PRAGUE
2003 · Catalunya

Oficina OGIC Permanyer

La proposta consisteix en la reforma integral d’un dels edificis entre mitgeres que conformen l’emblemàtic Passatge Permanyer, per tal de convertir-lo en un edifici corporatiu. L’actuació arrenca del manteniment i la conservació de la façana catalogada del passatge anteriorment esmentat. Per tal d’optimitzar l’espai, la proposta s’organitza per un sistema d’entreplantes separades per un nucli de serveis i de comunicació vertical paral·lel a façana. La façana posterior, construïda de nou i d’estructura metàl·lica, s’obre a un pati que permet fer arribar la llum tant a les oficines de les plantes com també al soterrani, per mitjà d’una lluerna.

Emplaçament

Passatge Permanyer, 5.

Client

ÒGIC INFORMÀTICA, S.L.

Superfície

390 m2

Data projecte

2003

Període obra

2004-2005

SHARE PROJECT