PRAGUE
2006 · Catalunya

Escola bressol “QUITXALLA”

El projecte es basa en la reforma d’un edifici existent de planta baixa i dues plantes pis i la seva conversió en escola-bressol, amb les adequacions i modificacions necessàries que requereixen el canvi d’ús. Els criteris que han guiat la intervenció han estat els següents:
– La voluntat de crear espai dinàmics, amples i diàfans, eliminant les divisions interiors no estructurals, fent que siguin les alçades dels cels rasos i el joc d’obertures o el mobiliari els que organitzen els diferents espais.
– Treballar l’espai de la nova escala com una estança exterior, fent que les peces que s’hi aboquen gaudeixin de la seva lluminositat i les amplies visions de conjunt de l’escola des de les diferents aules.
– Crear un eix principal, que en planta baixa desemboca al pati interior privat, del qual pengen totes les estances de l’escola i un nucli central on s’hi ubiquen l’escala i les zones humides (banys i office).

Emplaçament

Passatge Ponent, 10, Sant Boi de Llobregat.

Client

Privat

Superfície

253 m2

Data projecte

2006-2007

Període obra

2007

SHARE PROJECT