PRAGUE
2015 · Catalunya

Entrada de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Substitució de la porta d’accés a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, situada al vestíbul d’accés a la finca núm. 115 de la Rambla dels Estudis i condicionament de tot el nucli d’escala fins a l’accés de planta primera, incloent la renovació de la il·luminació i el pintat de tota l’escala.

Amb la substitució de l’actual porta opaca de fusta per una porta vidriada automàtica es pretén fer més efectiva la presència de l’Acadèmia, així com manifestar el seu interès per obrir-se encara més a la societat, fugint de qualsevol mostra de secretisme. I, alhora, donar més amplitud, aprofitant el mirall situat enfront de l’entrada a l’Acadèmia, al vestíbul del seu accés que també ho és del Teatre Poliorama.

A més a més de la obertura visual de l’entrada de l’acadèmia degut a la substitució de la porta, es va refer la iluminació dels elements d’entrada per ressaltar l’escala de pedra que condueix a l’accés de planta primera com l’escut que la presideix, mitjançant lluminaries amb tecnologia LED. Finalment es va repintar tot el cos d’escala i substituir algunes peces de pedra per finalitzar les feines de rehabilitació.

RECONEIXEMENTS:
– Nivell A: Bé cultural d’interès nacional.

Emplaçament

Carrer de la Rambla dels Estudis, 115, Barcelona.

Client

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Superfície

28 m2

Data projecte

2015

Període obra

2015

SHARE PROJECT