PRAGUE
2005 · Catalunya

Edifici Judicial a Granollers

L’edifici disposa de tres plantes soterrani, aprofitant el desnivell de gairebé 11m entre la cota més alta del solar situada a la banda de la Carretera de Mataró i la més baixa, al futur carrer paral·lel a la via d’accés.
El nucli central de qualsevol Edifici Judicial està constituït pels òrgans judicials i oficines judicials, al voltant dels que s’organitza tot l’edifici.
Aquest es un edifici complex pel què fa al seu funcionament, tenint en compte que les circulacions de públic, detinguts i funcionaris es troben separades i discriminades, donant així lloc a zones d’accés públic (soterrani primer, baixa, primera), d’accés restringit (de segona a sisena) i d’accés privat (soterrani segon i soterrani tercer).
Els soterranis segon i tercer ocupen pràcticament la totalitat del solar, mentre que el soterrani primer s’aboca un pati amb un dels seus costats oberts per tal d’aconseguir la màxima d’il·luminació natural. De planta baixa a sisena es desenvolupen dos volums rectangulars. El de planta baixa se situa paral·lel a la carretera de Mataró, mentre el cos més alt és perpendicular, amb les façanes més estretes donant a la carretera i al futur carrer. Aquestes son tractats escultòricament de manera que esdevenen les façanes més significatives de l’edifici judicial a gran escala.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Minimització dels espais residuals i de circulació per a obtenir una òptima relació superfície útil, superfície construïda.
– Obtenció d’una lluminositat amb colors càlids que facilitin el relaxament, la distensió, la tranquil·litat.
– Il·luminació natural a totes les oficines en les zones d’atenció al públic.
– Consecució d’un edifici funcional, discret, i alhora, que transmeti el seu important caràcter institucional.

COL·LABORADORS: Instal·lacions: J. Boneu, E. Manrique i J. Serra

PREMIS:
– Equip guanyador del concurs públic convocat per GISA per la redacció del projecte, estudi de seguretat i salut, estudi geotècnic, projecte d’Activitats per a llicència mediambiental i posterior direcció d’obra.

Emplaçament

Carretera de Mataró, Granollers (Vallès Oriental).

Client

Gestió d’infraestructures, S.A. Departament de Justícia.

Superfície

18.365 m2

Data projecte

2005-2006

Període obra

2007-2009

SHARE PROJECT