PRAGUE
2014 · Catalunya

Edifici de la Delegació del Govern a Catalunya

L’objecte del projecte és el disseny de les operacions necessàries per a disposar de l’edifici de la Delegació del Govern a Catalunya en les condicions de seguretat i funcionalitat òptimes. Es tracta d’un edifici del segle XVIII d’aproximadament 6.500 m² i, catalogat pel Plan Especial de Patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico de la ciutat de Barcelona.
Per aquesta raó, s’ha projectat un reforç estructural, una redistribució espacial que recull l’adaptació a les normes aplicables i al programa de necessitats actuals, i la renovació de les instal·lacions adaptades a les normes d’obligat compliment.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Unificació de l’accés general a l’edifici per la porta principal del carrer Marquès d’Argentera, la qual cosa permet reordenar tota aquesta zona d’entrada de manera que s’eliminen les barreres arquitectòniques que suposen les escales que porten als ascensors.
– Ampliació dels ascensors amb la seva primera parada a la planta baixa.
– Transformació del pati central en un espai singular polivalent en el qual es puguin realitzar diferents activitats, des d’actes públics institucionals fins a exposicions temporals, gràcies a una coberta a mode de malla espacial que permeti la il·luminació natural i la ventilació, eliminant l’aparcament general de vehicles en aquest pati.
– Recuperació de les pintures i escultures existents, algunes molt malmeses per a tornar a l’edifici tot l’esplendor que havia tingut.

COL·LABORADORS: Instal·lacions: J. Boneu, E. Manrique i J. Serra

PREMIS:
– Equip guanyador del concurs públic convocat pel “Ministerio de Administraciones Públicas” per la redacció del projecte, direcció d’obra i coordinació de Seguretat i Salut de la “Reforma y refuerzo del edificio sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña”.

Emplaçament

Carrer Marquès d’Argentera, 2, Barcelona.

Client

Ministerio de Administraciones Públicas.

Superfície

7.512 m2

Data projecte

FASE I: 2005 – 2006 FASE II: 2014 – 2015

Període obra

FASE I: 2008 – 2011 FASE II: 2016 – En construcció

SHARE PROJECT