PRAGUE
2010 · Comunitat Valenciana

Distribució àrea comuna aeroport d’Alacant

El projecte ha de resoldre un dels àmbits de sitting de l’Aeroport d’Alacant. La zona a ocupar està envoltada en 3 dels seus costats per locals comercials de restauració, i al quart costat per les zones d’espera d’embarcament. Té una superfície total de 1.017 m2, dividida en dos àmbits, separats per un passadís de 4 m. La proposta parteix de tres principis organitzatius:
– Ha de permetre l’accés franc i ràpid dels clients dels locals de restauració.
– S’ha de dividir l’espai en tres ambients diferenciats: menjar ràpid, menjar tranquil i estança relaxada.
– L’usuari s’ha de sentir recollit, fora de l’àmbit de trànsit dinàmic. Connectat visualment, però no immers a les zones d’espera.
Els materials escollits han pres en consideració que la intervenció es veurà sotmesa a un ús intensiu, que han de tenir un manteniment fàcil i ràpid i que la seva reparació, si calgués, ha de ser també ràpida.

Emplaçament

Alacant

Client

CUBINYÀ 2006, S.L.

Superfície

1.017 m2

Data projecte

2010

SHARE PROJECT