PRAGUE
2000 · Catalunya

Comptador de voltes Circuit de Catalunya

Es tracta d’un panell d’uns 36 m. d’alçada composat per tres prismes rectangulars units entre sí mitjançant un cilindre vertical d’acer de 105 cm. de diàmetre que és, a més, l’estructura de suport d’aquesta construcció.
El prisma superior té unes dimensions de 7x7x2 m. amb el logotip de “La Caixa” en les dues cares de 7×7 m.
El prisma central té unes dimensions de 7×3,6×2 m., a cadascuna de les dues cares de 7×3,6 m. hi ha el rellotge i el comptador de voltes.
El prisma inferior té unes dimensions de 4x18x2 m., a cadascuna de les dues cares de 4×18 m hi ha els números dels vehicles en les deu primeres posicions de la cursa i a cadascuna de les dues cares de 2×18 m. hi ha el logotip del Circuit de Catalunya.
Les característiques principals del disseny del comptador deriven de les exigències del programa de necessitats i de tres idees bàsiques que n’han guiat el procés:
– Esveltesa.
– Claredat en la lectura de la informació facilitada.
– Proteccions per a garantir la seguretat dels conductors.

Emplaçament

Circuit de Catalunya, Montmeló, Barcelona.

Client

Consorci Circuit de Catalunya.

Superfície

190 m2

Data projecte

2000

Període obra

2001

SHARE PROJECT