PRAGUE
1998 · Catalunya

Centre d’Atenció Primària “Pare Claret”

Es tracta de la rehabilitació integral d’un Centre d’Assistència Primària situat als carrers de l’Eixample de Barcelona.

El projecte contempla la rehabilitació de part de la planta baixa i de les plantes primera, segona i tercera de l’edifici existent, amb una alçada de planta baixa més 8 plantes, entre mitgeres in ocupat principalment per habitatges des de la quarta planta amb tres nuclis d’escala. La planta tipus dels tres nivells del centre ocupa tota la superfície edificada, i és una planta lliure travessada per els tres nuclis verticals, escala i ascensor.

El projecte es va redactar seguint els criteris i directrius per al disseny de centres d’atenció primària dictats pel departament de Sanitat i Seguretat Social. Va ser especialment important l’organització per fases de l’obra, per tal d’aconseguir un servei mínim d’assistència al centre sanitari.

Es va realitzar una intervenció a l’estructura de sostres unidireccionals existents que va permetre guanyar càrrega d’ús a canvi de les càrregues permanents suprimides al substituir el materials d’anivellat i paviment per una capa de compressió i un paviment lleuger. A més a més, es va realitzar la construcció de dues escales, situades als dos extrems de la façana del carrer, i de les zones dels trespols a on està actualment l’escala d’accés al C.A.P.

Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Correcta adequació a les possibilitats distributives de la planta.
– Tractament de la intervenció de cada planta com una part de l’agrupació de conjunt.
– Unificació dels sistemes constructius a tots els nivells per tal d’abaratir el cost de l’obra i reduir el període de la mateixa.
– Elecció dels materials d’acabat per tal de garantir llur durabilitat i solidesa.

COAUTORS: J. Carreté, M. Barba i E. Montané.

Emplaçament

Carrer Sant Antoni MªClaret , 19-23, Barcelona

Client

Servei Català de la Salut

Superfície

3.102 m2

Data projecte

1998-2000

Període obra

2004

SHARE PROJECT