PRAGUE
2004 · Catalunya

CEIP “Prat de la Manta”, escola de primària

L’ampliació i reforma del CEIP preveia enderrocar l’edifici d’aulari existent, mantenir l’edifici d’accés i ampliar-lo en forma de L per a consolidar així la cantonada Nord–Est del solar, i edificar las zones adjacents al carrer Natzaret i a la mitgera amb el solar veí. D’aquesta manera la meitat sud del solar queda lliure per a ubicar-hi les pistes esportives i els patis perfectament assolellats. Aquest edifici en L s’organitza al voltant de l’edifici existent que n’esdevé la ròtula i es manté com a accés principal al nou centre.
El pati principal del CEIP es divideix en dos de manera que queda un espai reservat per a l’àrea infantil i un altre espai connectat directament a la resta de l’escola on hi ha la pista poliesportiva. La posició contigua de tots dos patis permet un ús conjunt dels dos espais o si més no, un ús puntual del pati gran per part dels alumnes d’educació infantil.
L’estructura del nou edifici es de pilars de formigó armat “in situ” i sostres reticulars de formigó armat amb cassetons de formigó i una capa de compressió armada amb una malla electrosoldada.
Les característiques principals de l’actuació deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Integració de l’antic edifici d’accés al nou conjunt adequant-lo a la normativa vigent.
– Minimització dels recorreguts per a aconseguir una bona relació superfície útil – superfície edificada.
– Aules molt lluminoses però evitant l’entrada directe dels raigs solars.
– Utilització de plaques solars per a l’aigua calenta sanitària.

COL·LABORADORS: Instal·lacions: J. Boneu, E. Manrique, J. Serra.

Emplaçament

Carrer Natzaret, 11, Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

Client

GISA. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

Superfície

2.284 m2

Data projecte

2004

Període obra

2006-2008

SHARE PROJECT