PRAGUE
2021 · Catalunya

Casa unifamiliar a Sant Feliu de Codines

El projecte preveu un cos rectangular de 24,40 m de llargada, amb una de les seves cares llagues corbada. Això provoca unes amplades variables a tota la planta entre 5,5 i 7,5 m aproximadament. Aquest cos té una sola planta i s’orienta cap a sud, on s’estenen les vistes.

La planta baixa disposa d’una amplia sala d’estar, menjador i cuina oberta. Un pati al mig de la planta articula la casa en dos: la zona de dia i la zona de nit. A l’altra banda del pati hi ha un estudi, el dormitori principal I un taller. La franja nord d’aquesta zona la ocupen els serveis com el bany, el vestidor i el safareig.

Aquestes estances de dia, orientades a sud, gaudeixen d’un porxo lineal connectat amb el pati central. Aquest porxo estarà protegit per uns porticons corredissos i fixes de malla metàl·lica per on es pretén que creixin plantes enfiladisses com les heures (perenne) o la parra verge (caduca) que permetin donar ombra als dormitoris.

L’habitatge disposa de dues terrasses a cadascun dels seus extrems que s’adapten al terreny.

Es proposa que tres arbres existents (pins) situats a la planta de l’habitatge es conservin. Ubicats a una de les terrasses, al pati central i al porxo, protegiran del Sol directe a la coberta de l’edifici.

La coberta serà inclinada a una aigua amb una canal de recollida d’aigües pluvials a la façana nord. Una bassa ubicada davant de la façana sud farà de dipòsit d’aquestes aigües de pluja que serviran pel reg de les plantes del jardí.

La façana sud serà quasi tota oberta, cercant la relació dels espais interiors amb el jardí propi immediat i les vistes llunyanes.

A la façana nord, en canvi, volgudament tancada, s’obriran petites finestres per permetre la ventilació creuada de totes les estances de l’habitatge.

Emplaçament

Sant Feliu de Codines

Client

Privat

Superfície

127m²

Data projecte

2021

Període obra

-

SHARE PROJECT