PRAGUE
2008 · Catalunya

Casa JiA

Es tracta d’una senzilla reforma interior parcial d’un habitatge en planta pis. Intervenint, per tant, en un àmbit puntual de la planta, el projecte es proposa una actuació amb prou caràcter que resolgui les necessitats concretes requerides i que, alhora, s’encomani a la resta d’espais de manera que rellegeixi i actualitzi la globalitat de l’habitatge.
Es vol potenciar la màxima dimensió de la zona de dia, fent desaparèixer divisions i barrejant els usos i els espais. Es redefineixen els àmbits del pas entrada, la cuina, el menjador, la sala, el pas a la zona de nit, mitjançant jocs subtils de llums, de colors, de volums de parets i de falsos sostres, de transparències,… aconseguint, amb un pressupost d’intervenció molt ajustat, donar nous continguts a un interior i fer-lo, alhora, fàcil i agradable de viure.

Emplaçament

Districte de Sarrià, Barcelona.

Client

Privat

Superfície

87m²

Data projecte

2008

Període obra

2008

SHARE PROJECT