PRAGUE
1998 · Catalunya

Casa CLOE

El projecte d’habitatge unifamiliar és fruit de la conversió d’un edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos, destinat fins ara a magatzem de fruites, situat en un carrer de cases baixes de menys de 5 mts de crugia, i més de vint metres de fondària dins de la trama del barri de Gràcia i molt a prop de la Plaça de la Llibertat, a Barcelona.
La intervenció s’ha basat en el bastiment de l’escala interior de l’habitatge, que comunica la planta baixa amb les dues plantes pis. La seva posició propera a la façana, i paral·lela a aquesta, la converteix en un element escultòric exent, i present des de qualsevol estança de la casa. És ella qui ordena o jerarquitza les diferents peces que comunica, en planta i en secció.

PUBLICACIONS:
– C3KOREA Núm. 228
– Arquitectura y Diseño Núm.12
– El Mueble.
– Casas en la ciudad, Monsa
– Diseño interior Núm. 119
– On 262
– Magazine La Vanguardia 14/05/06
– El País Semanal 31/3/02

Emplaçament

Barri de Gracia, Barcelona.

Client

Privat

Superfície

158m²

Data projecte

1998

Període obra

1999 – 2000

SHARE PROJECT