PRAGUE
2018 · Catalunya

Casa a Solivella

El solar es troba situat al carrer Abdó Dal­mau de Solivella, municipi si­tuat a la comarca de la Conca de Barberà a la província de Tarragona.

La premissa de partida del projecte és l’enderroc de l’edificació existent per tal de poder adequar el nou habitatge a les exigències de la normativa actual, així com aconseguir un habitatge que s’adeqüi a les necessitats dels nous usuaris.

La distribució general s’ha pensat de ma­nera que les estances de dia (sala‐menja­dor‐cuina), així com les tres habitacions de l’habitatge, estiguin situades amb orientació sud‐est i donant al jardí poste­rior. Les estances d’instal∙lacions, serveis, estudi i aparcament quedarien situades a la façana que dona a carrer, la façana amb orientació nord‐oest.

Un mur de pedra reutilitzada de la façana antiga separa les zones més privatives de les de servei.

La façana amb orientació nord‐oest de l’edifici, donant a carrer, es preveu bas­tant opaca. La composició d’aquesta la forma un joc de massissos de pedra na­tural emmarcats per uns perfils en “L” i uns tancaments de xapa color fusta. La façana sud‐est, en canvi, s’obre al pati posterior i a les vistes més llunyanes amb grans obertures de vidre que permetran en planta baixa una relació directa amb el jardí.

Emplaçament

Solivella, Tarragona

Client

Privat

Superfície

288,96m²

Data projecte

2017

Període obra

2017-2018

SHARE PROJECT