PRAGUE
1998 · Astúries

Camp de futbol Carlos Tartiere

Es tracta d’una obra que pretén donar la màxima expressivitat a l’ordenació i relació entre els seus diferents elements i al formigó com material estructural. Estructura i funció caracteritzen aquesta obra. L’estructura es desposseeix de tot element superflu per a transformar-se en la imatge del propi edifici.
Formalment l’estadi es configura a partir de quatre torres rectangulars, situades a les quatre cantonades del gran rectangle de 177,4 x 164,6 m. que es defineix. En aquestes torres se situen les comunicacions verticals i els serveis per al públic en general.
L’estructura que sosté les grades i que va definint l’estadi de torre a torre és de costelles-murs de formigó armat disposats perpendicularment als quatre costats del terreny de jocs. Els forjats són unidireccionals de formigó armat i les grades són prefabricades del mateix material. La coberta de l’estadi és metàl·lica i està formada per perfils d’acer laminat i rematada per una xapa metàl·lica grecada.
Les característiques principals de l’organització i de la forma de l’edifici es deriven de les exigències del programa de necessitats i d’un seguit d’idees bàsiques que han guiat el procés de disseny:
– Resolució amb la màxima eficàcia dels accessos a les grades.
– Circumval·lació exterior de tot l’estadi per a poder accedir des de qualsevol punt a l’interior (existeix un desnivell de 30 metres).
– Possibilitat de jugar dos partits de futbol seguits.
– Instal·lacions vistes, antivandàliques i automàtiques controlades des del centre de control corresponent.
– Facilitat en l’accés de minusvàlids a la gran majoria de zones de l’estadi.
– Accessos independents i a cobert per a esportistes, organitzadors, VIP i premsa.
– Fàcil i ràpida evacuació de tots els espectadors.
– Garantir una bona visió lliure d’obstacles per a tot el públic, fent la corba de les grades paral·lela a la corba de visibilitat.
– Previsió d’una zona de seguretat en cada una de les quatre torres en els accessos a les grades superiors Nord i Sud.

COAUTORS: Emilio Llano

PREMIS:
– 1997. Equip guanyador del concurs convocat per l’ Ajuntament d’Oviedo per a la redacció del projecte i direcció de l’obra del Estadi “Carlos Tartiere” de Oviedo.
– 2001. Premi Nacional d’Arquitectura Esportiva.

PUBLICACIONS:
– Revista Cauce 2000, núm. 102. “Estadio municipal Carlos Tartiere de Oviedo”. Editat per el Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals y Ports de Madrid. Gen– Feb del 2001.
– Revista AB, núm. 79. “Estadi municipal Carlos Tartiere, Oviedo”. Secció visita d’obres. Edita COAC. Juliol del 2001.

Emplaçament

Parc de l’Oest, Oviedo.

Client

Ajuntament d’Oviedo (GESUOSA)

Superfície

90.000 m2

Data projecte

1998

Període obra

1998-2000

SHARE PROJECT