PRAGUE
2014 · Catalunya

Adequació de l’edifici del Canòdrom

L’edifici del Canòdrom Meridiana va ser construït l’any 1963 segons el projecte dels arquitectes Antoni Bonet Castellana i Josep Puig Torné, obtenint el premi FAD de l’any següent. L’Ajuntament de Barcelona va adquirir la propietat del Canòdrom amb l’objectiu de destinar-lo a l’ús públic, iniciant-se des de l’octubre del 2006 un llarg procés per tal de decidir el seu nou ús amb la participació activa de les associacions de veïns del l’entorn immediat. La manca d’ús i de manteniment des de la fi de l’activitat fins ara, ha fet que el seu estat s’hagi anant degradant encara més.

L’objectiu de la rehabilitació és la de preservar l’edifici original construït sota la direcció dels arquitectes Bonet Castellana i Puig Torné , per tal de transformar aquest espai en un agent dinamitzador de les noves propostes creatives emergents a la ciutat, connectant el talent creatiu i la capacitat d’innovació de la indústria cultural amb el teixit empresarial i l’emprenedoria.

L’objectiu de la Fase 3 de la rehabilitació i transformació del Canòdrom es reconvertir els espais per a canviar l’antic ús de centre d’art per el d’incubadora d’empreses innovadores amb un component creatiu, així com adaptar l’edifici a la normativa actual completant tots aquells aspectes constructius, d’instal·lacions i ús, no finalitzats en fases anteriors. A més, es suprimirà les barreres arquitectòniques de l’edifici per a fer possible la recepció dels nous usos.

Emplaçament

Sant Andreu, Barcelona.

Client

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

Superfície

3.685,24 m2

Data projecte

2014

Període obra

2014-2015

SHARE PROJECT