PRAGUE

TV3, Programa interiors, 7/3/1999

ESTUDI LLUÏSOT. HABITATGE TALLER A CIUTAT VELLA.