PRAGUE

TV3, Programa interiores, 7/3/1999

ESTUDI LLUÏSOT. Vivienda taller en Ciutat Vella.