PRAGUE

LA CONSTRUCCIÓ DE LA SAGRADA FAMÍLIA, AVUI. 250 Anys interaccionant amb la societat. Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (1764-2014). Carles Buxadé.