PRAGUE

Informe sobre el plantejament constructiu dels fonaments que contempla el projecte modificat 1 de rehabilitació i ampliació del Teatre Fleta en Saragossa.