PRAGUE
T. +34 93 418-64-47

Informe sobre el plantejament constructiu dels fonaments que contempla el projecte modificat 1 de rehabilitació i ampliació del Teatre Fleta en Saragossa.