PRAGUE

Informe pertocant a les patologies observades en l’estructura del terra de la terrassa de la planta primera del C.E.I.P. Charlie Rivel, en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Servei d’Edificis Municipals, Àrea d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.